Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

2016 - Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση στα Δικαιώματα των ΓυναικώνΤο διάστημα 21-31 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, οι εργασίες της 26ης Διάσκεψης της Αφρικανικής Ένωσης. Ο εν λόγω Διεθνής Οργανισμός δημιουργήθηκε το 1963 και σήμερα περιλαμβάνει 54 Κράτη με σκοπό να συνεισφέρει στη διασφάλιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και μίας βιώσιμης οικονομίας στην αφρικανική ήπειρο, ιδιαίτερα τερματίζοντας τις ενδοαφρικανικές διαμάχες και δημιουργώντας μία λειτουργική κοινή αγορά.

Το 2016 έχει ονομαστεί Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση στα Δικαιώματα των Γυναικών. Το λογότυπο της Διάσκεψης μεταφέρει το μήνυμα των Αφρικανικών Κρατών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των λαών και για την εξάλειψη παραδόσεων και νοοτροπιών, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Το λογότυπο απεικονίζει την αφρικανική ήπειρο και ένα
λευκό περιστέρι με έξι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα: εκπαίδευση, υγεία, ελευθερία  λόγου, ασφάλεια, ισότητα των φύλων, ελεύθερη διακίνηση.

Ειδικά για το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το γυναικείο πληθυσμό της Αφρικής, δεδομένου ότι η ανάπτυξη του εμπορίου βασίζεται στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις όπου οι γυναίκες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 80% του διασυνοριακού εμπορίου στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής διεξάγεται από γυναίκες (χαρακτηριστική η περίπτωση της Κένυας), ενώ και

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Μέριμνα για τις γυναίκες πρόσφυγες

Aνάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στην πολιτική της Ε.Ε. για το προσφυγικό


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της δικτύωσής της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ισότητας και υπό το πρίσμα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο μείζον θέμα του προσφυγικού, παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία από τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την υποδοχή
των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των οποίων:

Η πλειοψηφία των ατόμων που αιτούνται άσυλο, εισέρχονται στην Ε.Ε. μέσω της Ελλάδας και της Ιταλίας, αλλά οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου υποβάλλονται στη Γερμανία. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το 2015, μέσω θαλάσσης έφθασαν στην Ε.Ε 1.015.078 άτομα, σε ποσοστά 58% άνδρες, 17% γυναίκες, 25% παιδιά, ενώ από τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2016 παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των γυναικών προσφύγων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015: 49% άνδρες, 19% γυναίκες και 31% παιδιά. 

Ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών προσφύγων αντιπροσωπεύει το 55% του συνόλου των προσφύγων που έφθασαν στην Ε.Ε. από την 1-1-2016, ενώ από το 55%, οι γυναίκες αποτελούν το 21% αυτού.
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536497/IPOL_STU(2016)536
497_EN.pdf )

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/33/ΕΕ, 2013/32/ΕΕ και 2011/95/ΕΕ, οι γυναίκες μπορούν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, εάν έχουν υποστεί έμφυλη βία (π.χ. φυσική, σεξουαλική, ενδοοικογενειακή, απειλή για ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων).